Kohila vallas jätkub arutelu Rail Balticu trassialternatiivide üle


Rail Balticu trassialternatiive tutvustav avalik arutelu toimub 27. jaanuaril kell 17.30 Kohila Gümnaasiumis.

Rail Balticu trassialternatiive tutvustav avalik arutelu toimub 27. jaanuaril kell 17.30 Kohila Gümnaasiumis.

Kohila valla lehes seisab, et avalikul arutelul tutvustatakse kahte seni avalikkusele tutvustamata trassialternatiivi. 
Vallavalitsusel palutakse täpsemalt üle vaadata uued trassikoridorid ning kontrollida, ega nende alla (st siis 350 m laiuse ala sisse) ei jää kehtestatud või koostatavaid detailplaneeringuid, väljastatud projekteerimistingimusi, uhiuusi hooneid, samuti teadaolevad arendussoovid ning tegutsevad suuremad põllumajandusettevõtjad.

Vallavanem Heiki Hepner sõnas: "Kui Kohilast lõuna pool on omavalitsused trassi valiku osas kokku leppinud, siis põhja pool on kõik veel lahti. Alternatiivseid variante on palju, aga kõik nad läbivad Kohila valda. Samas ühte eelistada teisele on praegu ennatlik, sest andmeid trasside mõjude kohta pole vallavalitsusele laekunud. Küll on vallavolikogu seadnud piirava tingimuse Kohila alevit läbivale trassile. Juhul kui valituks peaks osutuma Kohila alevit läbiv trass, siis peab see minema alevi osas maa alla. See piirang on esitatud ka planeerijatele ja saanud heakskiidu teiste Raplamaa ovalitsuste poolt."